Meistä

IPERIA

IPERIA (Ranska), hankkeen koordinaattori, edustaa noin 3.2 miljoonaa kotitaloutta ja yli 1,5 miljoona kotityöntekijää Ranskassa. IPERIA on perustettu vuonna 1994 ja sen tarkoituksena on edistää yksityisissä kotitalouksissa toimivien kotityöntekijöiden ja lastenhoitajien ammatillista kehittymistä. IPERIA:ssa on mahdollista suorittaa kolme eri EQF 3-tason tutkintoa: henkilökohtainen avustaja, kodinhoitaja ja lastenhoitaja. Tähän mennessä yli 28 000 tutkintoa on jo suoritettu.
To the website IPERIA:n verkkosivuille

CESUR

Centro Superios de Formación Europa Sur (Espanja) on osa Grupo Coremsaa, jolla on yli 25 vuoden kokemus toisen asteen koulutuksen järjestämisestä. CESUR kehittää yhdessä saksalaisten kumppaneiden kanssa kaksoiskoulutusmallia. CESUR:in toisen asteen koulutuksella on laatusertifikaatteja. CESUR on Espanjan työllisyysviranomaisten valtuuttama yksityinen koulutuksen tarjoaja, jonka tehtävänä on auttaa työttömyyden vähentämisessä. CESUR vastaa MiCare-hankkeessa koulutuksen työkalupakista.

MARGOTTA

MARGOTTA srl (Italia) on toisen asteen koulutusta tarjoava toimija, joka on erikoistunut markkina- ja asiakaslähtöiseen koulutuksen kehittämiseen, pitkän ja lyhyen aikavälin koulutusten suunnitteluun, arviointimenetelmien kehittämiseen sekä aiemman osaamisen tunnistamiseen. MARGOTTA toteuttaa italialaiseen OSS-tutkintoon (Social Health Operator) johtavaa koulutusta. MARGOTTA tarjoaa myös täydennyskoulutusta jo työssä oleville kotityöntekijöille ja henkilökohtaisille avustajille, joilla ei vielä ole virallista koulutusta. MARGOTTA vastaa MiCare-hankkeen opaskirjasta.

WIAB

WIAB on itävaltavalainen työelämän koulutus- ja tutkimusinstituutti, joka on perustettu vuonna 1994. WIAB tarjoaa tutkimus- ja konsulttipalveluita julkisille, yksityisille ja kansainvälisille toimijoille työmarkkinoiden, sukupuolen ja koulutuksen tutkimuksen alueilta. WIAB:lla on vankka kokemus osaamisen ja oppimisen viitekehysten luomisesta sekä erilaisten taksonomioiden ja terminologioiden kehittämisestä. WIAB toimii hankkeissa, jotka keskittyvät kompetenssitutkimukseen, PIACC-analyyseihin, pätevyysmatriiseihin, osaamisen validointiin, aiemman osaamisen tunnistamiseen sekä elinikäisen oppimisen uraohjaukseen. WIAB vastaa MiCare-hankkeen osaamisen viitekehyksestä.

Laurea University of Applied Sciences

Laurea-ammattikorkeakoululla on vankka kokemus asiakkaiden tarpeisiin vastaavasta aluekehitys- ja hanketyöstä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Laureassa on käytössä uniikki LbD oppimisen viitekehys, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijat toimivat opintojensa läpi erilaisissa projekteissa työelämäkumppaneiden kanssa. Laurea on perustettu vuonna 1991 ja Laureassa on mahdollista suorittaa alempia korkeakoulututkintoja kuudella eri alalla sekä ylempiä korkeakoulututkintoja kolmella eri alalla, sekä suomen että englannin kielillä. Laurealla on vankka kokemus EU-hankkeiden koordinoinnista. Laurea yhdistää tehokkaasti eri toimijoita palvelu- ja innovaatiotoiminnassaan. Laurea vastaa MiCare-hankkeen Benchmarking-raportista.

Université du Domicile (UDD)

Université du Domicile (UDD) is a forum for reflection, research, social innovation and professionalisation to support the development of competences, linked to both social and individual changes, which are transforming the place and the role of the household.
Among its missions, UDD creates a training offer for the two professional branches of employees and childminders of the private employer, both for current and future employees, in accordance with the professional certification policy of those two branches.
As training network’ leader, UDD is deployed all over the French territory, both mainland and overseas. Besides a rigorous choice of its partners, UDD has a reinforced pedagogical expertise owned by a staff devoted to the elaboration of face-to-face and distance training, in line with the activity and competence standards set by the sector.